دانلود مداحی

» مداحی

 • تاریخ : ۴ام آذر ۱۳۹۷
 • موضوع : مداحی
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت مداحی در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ”}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
$(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{layout: ‘box_count’},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
$(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{size: ‘tall’},
urlCurl: ‘http://navadiha.ir/wp-content/plugins/hueman-addons/addons/assets/front/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});

// Scrollable sharrre bar, contributed by Erik Frye. Awesome!
var $_shareContainer = $(“.sharrre-container”),
$_header = $(‘#header’),
$_postEntry = $(‘.entry’),
$window = $(window),
startSharePosition = $_shareContainer.offset(),//object
contentBottom = $_postEntry.offset().top + $_postEntry.outerHeight(),
topOfTemplate = $_header.offset().top,
topSpacing = _setTopSpacing();

//triggered on scroll
shareScroll = function(){
var scrollTop = $window.scrollTop() + topOfTemplate,
stopLocation = contentBottom – ($_shareContainer.outerHeight() + topSpacing);

$_shareContainer.css({position : ‘fixed’});

if( scrollTop > stopLocation ){
$_shareContainer.css( { position:’relative’ } );
$_shareContainer.offset(
{
top: contentBottom – $_shareContainer.outerHeight(),
left: startSharePosition.left,
}
);
}
else if (scrollTop >= $_postEntry.offset().top – topSpacing){
$_shareContainer.css( { position:’fixed’,top: ‘100px’ } );
$_shareContainer.offset(
{
//top: scrollTop + topSpacing,
left: startSharePosition.left,
}
);
} else if (scrollTop 1024 ) {
topSpacing = distanceFromTop + $(‘.nav-wrap’).outerHeight();
} else {
topSpacing = distanceFromTop;
}
return topSpacing;
}

//setup event listeners
$window.scroll( _.throttle( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareScroll();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );
$window.resize( _.debounce( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareMove();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );

});


شما مخاطبين عزيز سايت مداحی از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت مداحی

 • تاریخ : ۴ام آذر ۱۳۹۷
 • موضوع : مداحی
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت مداحی در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ”}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
$(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{layout: ‘box_count’},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
$(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{size: ‘tall’},
urlCurl: ‘http://navadiha.ir/wp-content/plugins/hueman-addons/addons/assets/front/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});

// Scrollable sharrre bar, contributed by Erik Frye. Awesome!
var $_shareContainer = $(“.sharrre-container”),
$_header = $(‘#header’),
$_postEntry = $(‘.entry’),
$window = $(window),
startSharePosition = $_shareContainer.offset(),//object
contentBottom = $_postEntry.offset().top + $_postEntry.outerHeight(),
topOfTemplate = $_header.offset().top,
topSpacing = _setTopSpacing();

//triggered on scroll
shareScroll = function(){
var scrollTop = $window.scrollTop() + topOfTemplate,
stopLocation = contentBottom – ($_shareContainer.outerHeight() + topSpacing);

$_shareContainer.css({position : ‘fixed’});

if( scrollTop > stopLocation ){
$_shareContainer.css( { position:’relative’ } );
$_shareContainer.offset(
{
top: contentBottom – $_shareContainer.outerHeight(),
left: startSharePosition.left,
}
);
}
else if (scrollTop >= $_postEntry.offset().top – topSpacing){
$_shareContainer.css( { position:’fixed’,top: ‘100px’ } );
$_shareContainer.offset(
{
//top: scrollTop + topSpacing,
left: startSharePosition.left,
}
);
} else if (scrollTop 1024 ) {
topSpacing = distanceFromTop + $(‘.nav-wrap’).outerHeight();
} else {
topSpacing = distanceFromTop;
}
return topSpacing;
}

//setup event listeners
$window.scroll( _.throttle( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareScroll();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );
$window.resize( _.debounce( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareMove();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );

});


شما مخاطبين عزيز سايت مداحی از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت مداحی

 • تاریخ : ۳ام آذر ۱۳۹۷
 • موضوع : مداحی
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت مداحی در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ”}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
$(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{layout: ‘box_count’},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
$(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{size: ‘tall’},
urlCurl: ‘http://navadiha.ir/wp-content/plugins/hueman-addons/addons/assets/front/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});

// Scrollable sharrre bar, contributed by Erik Frye. Awesome!
var $_shareContainer = $(“.sharrre-container”),
$_header = $(‘#header’),
$_postEntry = $(‘.entry’),
$window = $(window),
startSharePosition = $_shareContainer.offset(),//object
contentBottom = $_postEntry.offset().top + $_postEntry.outerHeight(),
topOfTemplate = $_header.offset().top,
topSpacing = _setTopSpacing();

//triggered on scroll
shareScroll = function(){
var scrollTop = $window.scrollTop() + topOfTemplate,
stopLocation = contentBottom – ($_shareContainer.outerHeight() + topSpacing);

$_shareContainer.css({position : ‘fixed’});

if( scrollTop > stopLocation ){
$_shareContainer.css( { position:’relative’ } );
$_shareContainer.offset(
{
top: contentBottom – $_shareContainer.outerHeight(),
left: startSharePosition.left,
}
);
}
else if (scrollTop >= $_postEntry.offset().top – topSpacing){
$_shareContainer.css( { position:’fixed’,top: ‘100px’ } );
$_shareContainer.offset(
{
//top: scrollTop + topSpacing,
left: startSharePosition.left,
}
);
} else if (scrollTop 1024 ) {
topSpacing = distanceFromTop + $(‘.nav-wrap’).outerHeight();
} else {
topSpacing = distanceFromTop;
}
return topSpacing;
}

//setup event listeners
$window.scroll( _.throttle( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareScroll();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );
$window.resize( _.debounce( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareMove();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );

});


شما مخاطبين عزيز سايت مداحی از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت مداحی

 • تاریخ : ۳ام آذر ۱۳۹۷
 • موضوع : مداحی
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت مداحی در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

برای بزرگ و با کیفیت دیدن این پوستر زیبا کلیک کنید

 

حاج سعید حدادیان

دانلود مداحی حاج سعید حدادیان

 

احمد نیکبختیان

دانلود مداحی احمد نیکبختیان

 

سید مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی مجید بنی فاطمه

 

 

محمد رضا طاهری

http://www.navadiha.ir/duya/down/taheri_11.mp3

دانلود مداحی اول محمد رضا طاهری

دانلود مداحی دوم محمد رضا طاهری

 

حاج محمود کریمی

http://www.navadiha.ir/duya/down/karimi-06.mp3دانلود مداحی محمود کریمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شما مخاطبين عزيز سايت مداحی از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت مداحی

 • تاریخ : ۱ام آذر ۱۳۹۷
 • موضوع : مداحی
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت مداحی در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ”}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
$(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{layout: ‘box_count’},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
$(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{size: ‘tall’},
urlCurl: ‘http://navadiha.ir/wp-content/plugins/hueman-addons/addons/assets/front/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});

// Scrollable sharrre bar, contributed by Erik Frye. Awesome!
var $_shareContainer = $(“.sharrre-container”),
$_header = $(‘#header’),
$_postEntry = $(‘.entry’),
$window = $(window),
startSharePosition = $_shareContainer.offset(),//object
contentBottom = $_postEntry.offset().top + $_postEntry.outerHeight(),
topOfTemplate = $_header.offset().top,
topSpacing = _setTopSpacing();

//triggered on scroll
shareScroll = function(){
var scrollTop = $window.scrollTop() + topOfTemplate,
stopLocation = contentBottom – ($_shareContainer.outerHeight() + topSpacing);

$_shareContainer.css({position : ‘fixed’});

if( scrollTop > stopLocation ){
$_shareContainer.css( { position:’relative’ } );
$_shareContainer.offset(
{
top: contentBottom – $_shareContainer.outerHeight(),
left: startSharePosition.left,
}
);
}
else if (scrollTop >= $_postEntry.offset().top – topSpacing){
$_shareContainer.css( { position:’fixed’,top: ‘100px’ } );
$_shareContainer.offset(
{
//top: scrollTop + topSpacing,
left: startSharePosition.left,
}
);
} else if (scrollTop 1024 ) {
topSpacing = distanceFromTop + $(‘.nav-wrap’).outerHeight();
} else {
topSpacing = distanceFromTop;
}
return topSpacing;
}

//setup event listeners
$window.scroll( _.throttle( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareScroll();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );
$window.resize( _.debounce( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareMove();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );

});


شما مخاطبين عزيز سايت مداحی از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت مداحی

 • تاریخ : ۱ام آذر ۱۳۹۷
 • موضوع : مداحی
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت مداحی در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

 

سایت نودیها :

۱. اِنسیه؛ ۲. بتول؛ ۳. حانیه؛ ۴. حبیبه؛ ۵. حَورا؛ ۶. حوریه؛ ۷. راضیه؛ ۸. راکعه؛ ۹. رضیه؛ ۱۰. ریحانه؛ ۱۱. زکیه؛ ۱۲. زهرا؛ ۱۳. زهره؛ ۱۴. ساجده؛ ۱۵. شفیعه؛ ۱۶. شهلا؛ ۱۷. شهیده؛ ۱۸. صابره؛ ۱۹. صدیقه؛ ۲۰. طاهره؛ ۲۱. طیبه؛ ۲۲. عذرا؛ ۲۳. عزیزه؛ ۲۴. فائزه؛ ۲۵. فاطمه؛ ۲۶. کریمه؛ ۲۷. کوثر؛ ۲۸. کوکب؛ ۲۹. مبارکه؛ ۳۰. مُبَشّره؛ ۳۱. محبوبه؛ ۳۲. مُحَدّثه؛ ۳۳. مرضیه؛ ۳۴. مِشکات؛ ۳۵. مُطَهَّره؛ ۳۶. معصومه؛ ۳۷. منصوره؛ ۳۸. منیره؛ ۳۹. مهدیه؛ ۴۰. وجیهه.

نامهای دیگر

چهل نام دیگر از زنان نمونه که از آنها نیز می توان برای نامگذاری دختران استفاده کرد، به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

۱. آسیه (پرورش دهنده حضرت موسی علیه السلام )

۲. آمنه (مادر پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله )

۳. اَسماء (همسر حضرت جعفر طیار علیه السلام )

۴. ام البنین (مادر حضرت ابوالفضل علیه السلام )

۵. انیسه (خواهر رضاعی پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله )

۶. بلقیس (همسر حضرت سلیمان علیه السلام )

۷. جمیله (همسر حنظله از شهدای اسلام)

۸. حدیثه (نام مادر امام حسن عسکری علیه السلام )

۹. حکیمه (دختر امام جواد علیه السلام )

۱۰. حلیمه (دایه پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله )

۱۱. حمیده (مادر امام کاظم علیه السلام )

۱۲. حوّا (همسر حضرت آدم علیه السلام )

۱۳. خدیجه (همسر پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله )

۱۴. رباب (مادر حضرت علی اصغر علیه السلام )

۱۵. رقیه (دختر امام حسین علیه السلام )

۱۶. زینب (دختر حضرت علی علیه السلام )

۱۷. ساره [سارا] (مادر حضرت اسحاق علیه السلام )

۱۸. سبیکه (مادر امام جواد علیه السلام )

۱۹. سکینه (دختر امام حسین علیه السلام )

۲۰. سمانه (مادر امام هادی علیه السلام )

۲۱. سُمَیّه (نخستین زن شهید در اسلام)

۲۲. سوده (همسر پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله )

۲۳. سوسن (نام دیگر مادر امام حسن عسکری علیه السلام )

۲۴. شهربانو (مادر امام سجاد علیه السلام )

۲۵. شیما (خواهر رضاعی پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله )

۲۶. صفورا (همسر حضرت موسی علیه السلام )

۲۷. صَفیّه (عمه پیامبر عزیز اسلام علیه السلام )

۲۸. عاتکه (عمه پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله )

۲۹. علیّه (دختر امام سجاد علیه السلام )

۳۰. فضّه (کنیز حضرت زهرا علیهاالسلام )

۳۱. اُمّ کلثوم (دختر حضرت علی علیه السلام )

۳۲. لیلا (مادر حضرت علی اکبر علیه السلام )

۳۳. مریم (مادر حضرت عیسی علیه السلام )

۳۴. ملیکه (نام مادر امام زمان علیه السلام )

۳۵. نجمه (مادر امام رضا علیه السلام )

۳۶. نرجس [نرگس] (نام دیگر مادر امام زمان علیه السلام )

۳۷. نسیبه (از زنان نمونه صدر اسلام)

۳۸. نفیسه (عروس امام صادق علیه السلام )

۳۹. هاجر (مادر حضرت اسماعیل علیه السلام )

۴۰. هاله (خواهر حضرت خدیجه علیه السلام )


شما مخاطبين عزيز سايت مداحی از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت مداحی

 • تاریخ : ۳۰ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : مداحی
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت مداحی در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ”}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
$(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{layout: ‘box_count’},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
$(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{size: ‘tall’},
urlCurl: ‘http://navadiha.ir/wp-content/plugins/hueman-addons/addons/assets/front/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});

// Scrollable sharrre bar, contributed by Erik Frye. Awesome!
var $_shareContainer = $(“.sharrre-container”),
$_header = $(‘#header’),
$_postEntry = $(‘.entry’),
$window = $(window),
startSharePosition = $_shareContainer.offset(),//object
contentBottom = $_postEntry.offset().top + $_postEntry.outerHeight(),
topOfTemplate = $_header.offset().top,
topSpacing = _setTopSpacing();

//triggered on scroll
shareScroll = function(){
var scrollTop = $window.scrollTop() + topOfTemplate,
stopLocation = contentBottom – ($_shareContainer.outerHeight() + topSpacing);

$_shareContainer.css({position : ‘fixed’});

if( scrollTop > stopLocation ){
$_shareContainer.css( { position:’relative’ } );
$_shareContainer.offset(
{
top: contentBottom – $_shareContainer.outerHeight(),
left: startSharePosition.left,
}
);
}
else if (scrollTop >= $_postEntry.offset().top – topSpacing){
$_shareContainer.css( { position:’fixed’,top: ‘100px’ } );
$_shareContainer.offset(
{
//top: scrollTop + topSpacing,
left: startSharePosition.left,
}
);
} else if (scrollTop 1024 ) {
topSpacing = distanceFromTop + $(‘.nav-wrap’).outerHeight();
} else {
topSpacing = distanceFromTop;
}
return topSpacing;
}

//setup event listeners
$window.scroll( _.throttle( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareScroll();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );
$window.resize( _.debounce( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareMove();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );

});


شما مخاطبين عزيز سايت مداحی از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت مداحی

 • تاریخ : ۲۹ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : مداحی
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت مداحی در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ”}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
$(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{layout: ‘box_count’},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
$(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{size: ‘tall’},
urlCurl: ‘http://navadiha.ir/wp-content/plugins/hueman-addons/addons/assets/front/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});

// Scrollable sharrre bar, contributed by Erik Frye. Awesome!
var $_shareContainer = $(“.sharrre-container”),
$_header = $(‘#header’),
$_postEntry = $(‘.entry’),
$window = $(window),
startSharePosition = $_shareContainer.offset(),//object
contentBottom = $_postEntry.offset().top + $_postEntry.outerHeight(),
topOfTemplate = $_header.offset().top,
topSpacing = _setTopSpacing();

//triggered on scroll
shareScroll = function(){
var scrollTop = $window.scrollTop() + topOfTemplate,
stopLocation = contentBottom – ($_shareContainer.outerHeight() + topSpacing);

$_shareContainer.css({position : ‘fixed’});

if( scrollTop > stopLocation ){
$_shareContainer.css( { position:’relative’ } );
$_shareContainer.offset(
{
top: contentBottom – $_shareContainer.outerHeight(),
left: startSharePosition.left,
}
);
}
else if (scrollTop >= $_postEntry.offset().top – topSpacing){
$_shareContainer.css( { position:’fixed’,top: ‘100px’ } );
$_shareContainer.offset(
{
//top: scrollTop + topSpacing,
left: startSharePosition.left,
}
);
} else if (scrollTop 1024 ) {
topSpacing = distanceFromTop + $(‘.nav-wrap’).outerHeight();
} else {
topSpacing = distanceFromTop;
}
return topSpacing;
}

//setup event listeners
$window.scroll( _.throttle( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareScroll();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );
$window.resize( _.debounce( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareMove();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );

});


شما مخاطبين عزيز سايت مداحی از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت مداحی

 • تاریخ : ۲۹ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : مداحی
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت مداحی در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

پخش آنلاین

http://www.navadiha.ir/duya/down/25-aban-97-raefipour-ev-navadiha.ir.mp3

دانلود سخنرانی با کیفیت عالی

اجتماع بزرگ مردمی «عید بیعت»
به‌مناسبت آغاز امامت ولی‌عصر(عج)، عصر امروز شنبه، اجتماع بزرگ عید بیعت با حضور جمع کثیری از مشتاقان، در میدان امام حسین تهران برگزار شد. به‌همت مؤسسۀ مصاف این مراسم، هم‌زمان، در۳۰ مرکز استان و بیش از ۶۰ شهرستان برگزار شد.

مراسم با قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید در میان خیل عاشقان آن حضرت آغاز شد و پس از خوشامدگویی مجری، خوانندۀ جوان کشور، پویا بیاتی، برای حضار برنامه اجرا کرد.

پس از بانگ خروشان «لبیک یامهدیِ» حاضران، سخنران مراسم، علی‌اکبر رائفی‌پور، سخنان خود را با تبریک این روز بزرگ به حضار آغاز کرد.
رائفی‌پور، پژوهشگر حوزۀ مهدویت، گفت که در عصر آخرالزمان باید بدانیم جایگاه ما کجاست و باید برای ما مشخص باشد که کجا ایستاده‌ایم. وی در ادامه افزود: شکی نیست که آخرالزمان عصر بلایاست. فراوان شنیده‌ایم که عده‌ای صبح مؤمن از خانه خارج شده‌اند، اما شب کافر به خانه بازگشته‌اند. خوش‌حالیم و امیدوار که در این عصر پرآشوب، نام ما شیعه و محب اهل‌بیت(ع) و منتظر امام‌زمان(عج) است؛ اما این خوف هم وجود دارد که از انواع و اقسام آزمون‌های این دوران سرافکنده خارج شویم.

وی در ادامه دربارۀ لزوم تشکیل حکومت شیعی صحبت کرد: اگر شیعه تشکیل حکومت ندهد، ظهور محقق نمی‌شود؛ زیرا لازمۀ ظهور، گذراندن دوران امتحان و پس‌دادن آزمون‌هاست. او مثال‌هایی را نیز در این زمینه برشمرد: بعضی افراد دوستانی صمیمی بوده‌اند. صمیمت آن‌ها پابرجا بود تا اینکه بحث مسائل اقتصادی مطرح شد و از آن پس، اختلافات و دشمنی‌ها به وجود آمد. این امر نشان می‌دهد که دوستی‌های ما محک نخورده‌اند و کافی است پای مسائل و منافع اقتصادی در میان باشد تا دوستی‌ها به دشمنی بدل شود. یا وقتی یکی از دو دوست، رئیس آن دیگری باشد و موضوع امر و نهی پیش آید، باز هم در دوستی‌های محک‌نخورده دل‌خوری‌هایی به وجود می‌آید.

حال پرسش آن است که در عصر آخرالزمان، چقدر خودمان را در برابر این امتحانات و فتنه‌ها قوی می‌دانیم. روضۀ امام حسین(ع) برگزار می‌کنیم ولی تاکنون پیش آمده که ده هیئت ما با هم ادغام شده و یک هیئت واحد را تشکیل دهند؟ ظاهراً دین‌داری مدنظر برخی از آقایان دین‌داری سکولار است که می‌خواهند مسلمانان وارد موضوعات اقتصادی و سیاسی و حکومتی نشوند و در دین‌داری به رکوع و سجود بسنده کنند، در حالی که در قرآن «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ» قبل از رکوع و سجود آمده است.

وی همچنین تأکید کرد: جنس حرکت امام‌زمان(عج) سیاسی و حکومتی است و از جنس ولایت است. حضرت ولی‌عصر(عج) زیر عَلَم هیچ‌کس نمی‌رود. امام‌زمان(عج) وجودی چون منصور دوانیقی را نمی‌پذیرد. ایشان خود «امام منصور» است و برای آماده‌شدن دل‌های مردم برای ظهور چنین امامی، آزموده‌شدن و امتحان‌ پس‌دادن لازم و بدیهی است و من معتقدم با برپایی جمهوری اسلامی، اکنون این آزمون‌ها از ما گرفته می‌شود.

در ادامه، رائفی‌پور با بیان مثال‌هایی از وضعیت کنونی عراق و همچنین مسائل پیش‌آمده در زمان حضرت مسلم(ع) دین‌داری سکولار را توضیح داد.
با تأکید بر این موضوع که «به‌دروغ می‌گوییم منتظریم، ولی چشم و گوشمان به رسانه‌هایی است که سر تا پایشان کذب است»، وی خاطرنشان کرد: اگر کسی انحرافی در جامعه ببیند و سکوت کند، دروغ می‌گوید که منتظر است. کسی که ظلم را ببیند و دم از انتظار بزند، منتظر نیست. در دعای ندبه اشارات متعددی شده است از جمله اینکه ظالمان برای خودشان شوکت می‌سازند و در دعا آمده کجاست کسی که شوکت آن‌ها را از هم بگسلاند.
او افزود: قرآن می‌گوید حواست به سامری باشد، می‌گوید مراقب نسل قارون باش؛ این نسل امروز هم خطرناک است. امروز نباید در مقابل خصومت‌های استکبار سکوت کنیم. هشت سال قبل بود که گفتم آزمون جهاد دادیم و آزمون اقتصادی بعد از آن است؛ چون خدا از همۀ اقوام این آزمون‌ها را گرفته است.
باید آن‌قدر مقاوم شویم که ضربه‌های اقتصادی بر ما کارگر نباشد. باید سطح سواد مردم را افزایش دهیم و یکی از دلایلی که کوفیان دست از حمایت ابا‌عبدالله الحسین(ع) برداشتند و پشت او را خالی کردند، این بود که می‌ترسیدند مواجبشان قطع شود. آن زمان دولت یزید صدهزار درهم می‌داد و این مبلغ بسته به عواملی نظیر نوع زندگی بین مردم تقسیم می‌شد. ابن زیاد گفت که اگر حتی یک نفر از شما حسین را همراهی کند، مواجب بقیه قطع می‌شود. بسیاری ترسیدند که اگر چنین کنند خانوادۀ آن‌ها به خطر بیفتد، زیرا بعد از آن‌ها دیگران خانواده آن فرد را مقصر می‌دانستند و این در حالی بود که امام‌حسین(ع) با خانواده‌اش به میدان آمدند.

مدیر مؤسسۀ مصاف با تصریح این موضوع که امروز باید نگران فرهنگ اقتصادی باشیم و باید نیازهای واقعی و کاذب را بشناسیم گفت: مردم در فکر تأمین شهریۀ دانشگاه و اجاره‌خانه و بسیاری مخارج دیگر هستند؛ اما با وجود این موضوعات، ناگهان در رسانه‌ها مسئله‌ای که اصلاً برای مردم مهم نیست، برجسته می‌شود و عده‌ای آن را دستاویز قرار می‌دهند و بر آن خبر موج‌سواری می‌کنند.
او با بیان این مطلب که وظیفه داریم در این میدان خودسازی و الگوسازی و جهاد درست تبیین کنیم گفت: کار به جایی رسیده است که مقام معظم رهبری که در عالی‌ترین سطح نظام قرار دارند، گزارش کار ارائه می‌دهند که مثلاً چند سد ساخته شده و چه مناطقی آباد شده است. علت این موضوع آن است که رسانه‌های ما سکوت کرده‌اند.

رائفی‌پور با انتقاد از وضعیت فرهنگی اقتصاد گفت: ما به‌درستی کار فرهنگی نمی‌کنیم که گاهی یک کانال تلگرامی می‌تواند با اطلاعات نادرست، امنیت اقتصادی کشور را بر هم زند. وی افزود: با اعلام خبر اعدام دو نفر، قیمت دلار کاهش یافت. اما چرا قیمت دلار باید بتواند بر اقتصاد ما تأثیر بگذارد؟ چرا وضعیت باید این‌گونه باشد؟

مدیر مؤسسۀ مصاف با تشکر از حضور پُرشور جمعیت، سخنرانی خود را به پایان رساند.

در ادامۀ مراسم، شاعر آیینی، سید‌حمیدرضا برقعی، شعر خود را برای مردم خواند و پس از آن، مراسم با مداحی حاج‌محمدرضا طاهری و سیدمجید بنی‌فاطمه و رجزخوانی حسین طاهری شوری دیگر گرفت.

در انتهای این آیین مهدوی، پس از هم‌خوانی دعای سلامتی امام‌عصر(عج)، سیل منتظران ظهور آن حضرت میثاق‌نامۀ خوانده‌شده توسط مجری را یک‌صدا با فریادهای «لبیک یامهدی» در دل‌ها ثبت کردند.


شما مخاطبين عزيز سايت مداحی از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت مداحی

 • تاریخ : ۲۹ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : مداحی
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت مداحی در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ”}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
$(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{layout: ‘box_count’},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
$(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{size: ‘tall’},
urlCurl: ‘http://navadiha.ir/wp-content/plugins/hueman-addons/addons/assets/front/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});

// Scrollable sharrre bar, contributed by Erik Frye. Awesome!
var $_shareContainer = $(“.sharrre-container”),
$_header = $(‘#header’),
$_postEntry = $(‘.entry’),
$window = $(window),
startSharePosition = $_shareContainer.offset(),//object
contentBottom = $_postEntry.offset().top + $_postEntry.outerHeight(),
topOfTemplate = $_header.offset().top,
topSpacing = _setTopSpacing();

//triggered on scroll
shareScroll = function(){
var scrollTop = $window.scrollTop() + topOfTemplate,
stopLocation = contentBottom – ($_shareContainer.outerHeight() + topSpacing);

$_shareContainer.css({position : ‘fixed’});

if( scrollTop > stopLocation ){
$_shareContainer.css( { position:’relative’ } );
$_shareContainer.offset(
{
top: contentBottom – $_shareContainer.outerHeight(),
left: startSharePosition.left,
}
);
}
else if (scrollTop >= $_postEntry.offset().top – topSpacing){
$_shareContainer.css( { position:’fixed’,top: ‘100px’ } );
$_shareContainer.offset(
{
//top: scrollTop + topSpacing,
left: startSharePosition.left,
}
);
} else if (scrollTop 1024 ) {
topSpacing = distanceFromTop + $(‘.nav-wrap’).outerHeight();
} else {
topSpacing = distanceFromTop;
}
return topSpacing;
}

//setup event listeners
$window.scroll( _.throttle( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareScroll();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );
$window.resize( _.debounce( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareMove();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );

});


شما مخاطبين عزيز سايت مداحی از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت مداحی

صفحه 3 از 17
قبلی 12345678910 بعدی ...«